Dịch vụ của chúng tôi

Dịch vụ cho thuê kho chung

BizFly Cloud Server - Dịch vụ máy chủ ảo đám mây tốc độ cao, chuyên nghiệp

Tìm hiểu thêm

Dịch vụ FULLFILLMENT

BizFly Cloud Server - Dịch vụ máy chủ ảo đám mây tốc độ cao, chuyên nghiệp

Tìm hiểu thêm

Dịch vụ lưu trữ hồ sơ

BizFly Cloud Server - Dịch vụ máy chủ ảo đám mây tốc độ cao, chuyên nghiệp

Tìm hiểu thêm

Lợi ích khi lựa chọn BizFly Cloud  

Hạ tầng mạnh mẽ 1  

Ổ SSD tiêu chuẩn Data Center Tier III, mạng kết nối 10Gbps.

Hạ tầng mạnh mẽ 2

Ổ SSD tiêu chuẩn Data Center Tier III, mạng kết nối 10Gbps.

Hạ tầng mạnh mẽ 3

Ổ SSD tiêu chuẩn Data Center Tier III, mạng kết nối 10Gbps.

Hạ tầng mạnh mẽ 4

Ổ SSD tiêu chuẩn Data Center Tier III, mạng kết nối 10Gbps.

Hạ tầng mạnh mẽ 5

Ổ SSD tiêu chuẩn Data Center Tier III, mạng kết nối 10Gbps.

Hạ tầng mạnh mẽ 6

Ổ SSD tiêu chuẩn Data Center Tier III, mạng kết nối 10Gbps.

Đăng ký trải nghiệm dịch vụ miễn phí

Dùng thử BizFly Cloud Server trong 3 ngày với cấu hình 2 Core - 2 GB RAM - 100GB HDD + 60GB SSD

Dùng thử BizFly CDN miễn phí 100GB dung lượng trong vòng 30 ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

83000+ Khách hàng đăng ký và 3000+ Doanh nghiệp tin dùng