Thương hiệu Quốc gia Việt Nam: Xác lập vị thế mới

Giá trị Thương hiệu Quốc gia (THQG) Việt Nam tăng trưởng ngày một nhanh và nằm trong top các thương hiệu mạnh trên thế giới. Vị thế này còn có triển vọng tăng trưởng mạnh hơn nữa khi các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực đang được Việt Nam nỗ lực tận dụng triệt để.

THQG Việt Nam - chương trình duy nhất của Chính phủ giao Bộ Công Thương là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm phối hợp với các bộ, ngành triển khai thực hiện - nhằm quảng bá hình ảnh quốc gia, THQG thông qua việc hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) phát triển thương hiệu sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam; nâng cao vị thế và giá trị gia tăng trong từng ngành hàng, lĩnh vực của nền kinh tế. Chương trình THQG Việt Nam dựa trên các tiêu chí: Chất lượng - đổi mới, sáng tạo - năng lực tiên phong, hướng đến mục tiêu xây dựng hình ảnh Việt Nam là quốc gia có uy tín về hàng hóa, dịch vụ với chất lượng cao, tăng niềm tự hào và sức hấp dẫn của đất nước, con người Việt Nam; góp phần thúc đẩy phát triển ngoại thương và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Nhận ngay các thông tin mới nhất dành cho dân công nghệ từ Tech blog